lauantai 7. tammikuuta 2017

Vetoomus Oulun kaupunginvaltuustolle Hietasaaren säästämiseksi

HUOM. Tärkeä lisäys:
MEP Sirpa Pietikäinen (kok) kirjoitti 10.1.2017:

"En valitettavasti ehtinyt reagoida aiemmin ja huomasin uutisista, että kaava oli hyväksytty huvipuiston kera. Tämä oli harmillinen uutinen, viheralueiden pirstalointi ja kaavoitus muihin tarkoituksiin on lyhytnäköistä kaupunkipolitiikkaa. Tarvitsemme viheralueita kaupungeissa koko ajan enemmän. Paitsi terveyden ja viihtyvyyden kannalta, viheralueet myös pitävät asuinalueita arvossaan.
Olen mielelläni avuksi jatkossa, mikäli tässä prosessissa tulee vielä tarvetta.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,
SirpaP"Tiedote:
Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee uudelleen 9.1.2017 kahta Hietasaarta koskevaa asemakaavamuutosta. Kokouksen alla 21 oululaista tai aiemmin Oulussa vaikuttanutta tieteen, taiteen ja oululaisten yhteisöjen edustajaa vetoaa valtuustoon, jotta kaavat palautettaisiin valmisteluun ja voitaisiin sovittaa saaren ainutlaatuiset luonto- ja kulttuuriarvot alueen kehittämisen kanssa. Allekirjoittajissa on 7 tieteen edustajaa, mm. 5 professoria. Taiteen edustajia on seitsemän, mm. kuvataiteen, näyttämötaiteen, tekstiilitaiteen ja kirjallisuuden edustajia. Tunnetuimpia vetoomuksen allekirjoittajia lienevät kirjailija Hannu Väisänen, sarjakuvataiteilija Ville Ranta, Kalevan entinen kulttuuritoimituksen päällikkö Kaisu Mikkola ja yliopiston entinen rehtori Lauri Lajunen. Kaavoja on valmisteltu lähes 10 vuotta, mutta kansalaismielipidettä ei ole huomioitu kaavan valmistelussa, vaikka avoimella vuorovaikutuksella asiassa olisi päästy luultavasti sujuvammin ja nopeammin eteenpäin. Nallikaria voidaan kehittää, mutta alueen arvot huomioiden. Alla Oulun valtuustolle toimitettava vetoomusteksti ja allekirjoittajat.

Vetoomus Oulun kaupunginvaltuustolle Hietasaaren säästämiseksi


Me allekirjoittaneet vetoamme, että Oulun kaupunginvaltuusto palauttaa 9.1.2017 kokouksessaan sekä Nallikarin ns. huvipuistokaavan että Vaaskiventien kaavan uuteen valmisteluun, jossa tavoitteeksi otetaan saaren kehittäminen kokonaisvaltaisesti sen luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Huvipuistolle voidaan osoittaa toiminnallisesti ja liikenteellisesti sopivampi paikka Oulun seudulta. Tosin kiinteää huvipuistoa ei matkailututkijoiden mukaan todennäköisesti saada kannattavaksi alle miljoonan asukkaan asumaseuduilla ja pohjoisessa ilmastossa, missä toimintakausi jää hyvin lyhyeksi. Sen takia Suomessa ja muualla pohjoisessa on kiertäviä tivoleita.

Kaavamuutokset edustavat ajastaan jäänyttä pyrkimystä korvata luonnontilaiset alueet raskaalla rakentamisella. Suurin yksittäinen ongelma on huvipuiston rakentamisen salliminen keskeiselle paikalle Mustansalmen rantaan nykyisten kaupunkiviljelypalstojen tilalle. Palstojen siirtäminen aiheuttaa sen, että niiden tieltä hakattaisiin matalaksi saaren laajin yhtenäinen virkistysmetsä.

Hietasaarella on suuri arvo oululaisten yhteisenä lähiluontokohteena ja paikallishistorian helmenä. Hietasaari on kasvistoltaan ja linnustoltaan Oulun monimuotoisin alue, jota köyhdyttäisi voimakas lisärakentaminen ja viheralueiden ottaminen muuhun käyttöön. Vanha huvila-alue on saanut Museoviraston myöntämän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön statuksen ja siihen sopivat huonosti huvipuisto, laajat parkkialueet ja kaupunkimainen lomarakentaminen.

Hietasaarta voi ja tulee mielestämme kehittää. Nallikari ei alueena ole kovin laaja ja jo nykyisellään ranta ruuhkautuu kesäpäivinä. Saareen voidaan suunnitella toimintoja, jotka ammentavat sen historiasta ja luonnosta; huviloista, metsistä, merestä, luonnonrauhasta ja viljelymaasta. Näissä aktiviteeteissa on kehittämispotentiaalia. Myös matkailun trendit ovat muuttuneet ja ulkomaiset turistit hakevat Suomesta kosketusta alkuperäiseen luontoon sekä paikallisuutta ja elämyksiä. Panostaminen tällaisiin toimintoihin on kestävämpää ja varmempaa matkailun kehittämistä pidemmällä aikavälillä. 

Oulun kantakaupunkia on voimakkaasti täydennysrakennettu viime vuosina. Entinen Toppilan teollisuusaluekin saa jatkossa tuhansia uusia asukkaita. Jos kaavat toteutuvat, niin saaren rauhallinen virkistysalue pienenee liiaksi. Hietasaari ja jokisuisto ovat kymmenien tuhansien oululaisten lähivirkistysaluetta.

Kaavan valmistelussa kaupunkilaisten ääntä ei ole kuunneltu. Kaksi kolmasosaa 1500:sta kaavakyselyyn vastanneesta ei pitänyt Hietasaarta sopivana paikkana huvipuistolle. Ainoa keino turvata Hietasaaren arvot pitkällä tähtäimellä on hakea sille kansallinen kaupunkipuisto -status ja käynnistää sen mukaiset toimenpiteet.

 • Tuija Hautala-Hirvioja, Taidehistorian professori, Lapin yliopisto
 • Kati Heikkilä-Huhta, FM, opettaja, Oulu
 • Kalle Hellström, Hietasaaren palstaviljelijät ry:n puheenjohtaja
 • Ari-Pekka Huhta, Dosentti, tietokirjailija, Oulu
 • Pekka Huotari, Näyttelijä, Helsinki
 • Satu Huttunen, Suomen luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja, professori emerita, Kempele
 • Vuokko Isaksson, Tekstiilitaiteilija, Oulu
 • Eero Kaakinen, Ympäristöneuvos, Oulu
 • Jaana Kahra, Näyttelijä, Oulu
 • Lauri Lajunen, Professori, Oulu
 • Anni-Siiri Länsman, Tutkija, Oulun yliopisto
 • Kaisu Mikkola, Kulttuuritoimittaja, emerita; entinen Merikoskikerho ry:n puheenjohtaja
 • Matti Mikkola, Taidemaalari, Oulu
 • Esteri Ohenoja, FT, tutkija emerita, Oulu
 • Lauri Rankka, Kuvataitelija, Oulu
 • Ville Ranta, Sarjakuvataiteilija, Oulu
 • Kari Sallamaa, Dosentti, Oulun Tuglas-seura ry:n puheenjohtaja
 • Juhani Tuominen, Kuvataiteen emeritusprofessori, Lapin yliopisto
 • Marja Tuominen, Kulttuurihistorian professori, Lapin yliopisto
 • Satu Tuomisto, Tanssitaiteilija, Helsinki
 • Hannu Väisänen, Kuvataiteilija, kirjailija, Pariisi

tiistai 13. joulukuuta 2016

Emme luovuta vielä!

Hietasaaren kaavojen käsittely valtuustossa 12.12.2016 osoitti, että enemmistö valtuutetuista on ryhmäpöäätöksineen täysin irrallaan todellisuudesta, jossakin omassa kuplassaan.
Tämä täytyy tulkita niin, että olemme kuitenkin tehneet tärkeää työtä, mutta saaneet vasta vähän aikaan. Työtä täytyy jatkaa, kunnes enemmistö valtuustostakin alkaa ymmärtää luonnon, kulttuurin, ihmisten hyvinvoinnin ja ihmisen kuulemisen päälle. Tai edes talouden...


---
Kokousteknisen virheen vuoksi 12.12.2016 valtuuston tekemä päätös hyväksyä esitetyt kaavat sellaisinaan on mitätöity ja asia käsitellään uudestaan ylimääräisessä kokouksessa 9.1.2017. Eli keskustelu asiasta jatkuu ja vielä ehtii vaikuttaa omiin edustajiinsa!

Jos et ole vielä allekirjoittanut, niin allekirjoita nyt! Meitä on jo reilusti yli 2500, kun 765 paperiadresilla kerättyä nimeä lasketaan mukaan.
http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta

Kiitos, että olet mukana!

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Hietasaaren puolesta -vetoomuksen luovutus ja tukitilaisuus

Yli 2000 allekirjoitusta kerännyt adressi luovutetaan maanantaina 12.12.2016 klo 16:45 kaupunginvaltuustolle. Vetoomuksen vastaanottaa valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok). Valtuustoryhmiä on pyydetty lähettämään edustajansa paikalle. 

Tule ilmaisemaan tukesi Hietasaaren puolesta!

Tervetuloa 12.12. klo 16-17 tukitatapahtumaan Hietasaaren puolesta kaupungintalon eteen. Ota mukaan ulkokynttilä tai lyhty. Muotoilemme kynttilöistä viestin valtuutetuille. Osallistujilla on paikan päällä myös mahdollisuus kirjoittaa viime hetken postia valtuustoon. Tapahtuman viestit ja kynttilätervehdys ovat valmiina klo 16.30 valtuustolle luovutusta varten. Lisätietoja tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/179832749153851/

Miksi muuten niin monet ovat allekirjoittaneet adressin? Katso heidän omia perusteluitaan täältä.

perjantai 9. joulukuuta 2016

Kaavoituksella utopiaa?

Allekirjoita adressi: http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta, jaa tietoa ja pyydä tuttujasi allekirjoittamaan! (Lisätietoja)
-----------
Hietasaaren asemakaava on menossa juuri näinä päivinä päätettäväksi. Kansalaiset ovat yrittäneet mielipiteillään vaikuttaa kaavan sisältöön tai saada se kokonaan uudelleen laadittavaksi. Kokemuksesta tiedän, että tämä vaikuttaminen on yleensä turhaa. Mielipiteet kerätään ja niihin vastataan, koska laki vaatii. Valituksia tulee, mutta ne hoitaa aika.

Hietasaareen asemakaavaluonnosta voi pitää ns. hankekaavana, koska se pohjautuu alueen nykyisiltä ja mahdollisilta uusilta toimijoilta kerättyihin tarpeisiin, joiden perusteella kaava räätälöidään tarpeita vastaavaksi. Hankekaavaa ei kylläkään yleensä viedä eteenpäin ennen kuin on varmistuttu siitä, että halukkailla tulijoilla on taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa hankkeensa.

Asemakaavan taustalla on kerrottu olevan tarve taata Nallikarin alueen kehittyminen. Nyt kaavassa esitetyt uudet toiminnot tukevat vain alueen kesämatkailua. Se, mitä Oulun matkailu tarvitsee, on ympärivuotinen matkailuvetonaula.

Olin aikoinaan ideoimassa maauimalaa Nallikariin, mutta nimenomaan lyhyen sesongin vuoksi päädyin suunnittelemaan vesielementit sisätiloihin, missä niiden käytettävyys on turvattu läpi vuoden. Vesipuisto tai maauimala voisivat olla kuitenkin esimerkiksi Edenin allasmaailman jatkeena kannatettavia.

Julkisuudessa on kuvailtu huvipuiston olevan merkittävä, erikoislaatuinen ja vetovoimainen, minkä vuoksi turisteja tulee Ouluun virtanaan. Tietävätkö päättäjät, mikä on Suomessa huvipuistojen tilanne? Linnanmäki pärjää sijaitessaan keskellä Helsinkiä, Särkänniemi on jo vuosia tehnyt tappiota, Vaasan kaupunki päätti lopettaa Wasalandian toiminnan jatkuvien tappioiden vuoksi. Vain Alahärmän Powerpark porskuttaa, koska miljonääri Jorma Lillbacka on satsannut puistoon kymmeniä miljoonia.

Olen keskustellut useamman kerran kahden vapaa-aikakeskusten asiantuntijan kanssa, ja kumpikaan ei olisi lähdössä Ouluun huvipuistoyrittäjäksi. Kalevala-teemaa eivät ulkomaalaiset ymmärrä, eikä teemoittaminen ole yleensäkään lisäarvo, päin vastoin se vanhenee nopeasti. Ollessani Englannissa Gumbriaan rakennettavan, silloin Euroopan suurimman vapaa-aikakeskuksen suunnitteluryhmässä, oli perusperiaate koko hankkeelle: ei teemaa!

Kaikki kunnia huvipuistohanketta puuhaaville. Ihailen tällaista rohkeutta. Matkailu ja vapaa-aikahankkeisiin on useampikin miljonääri saanut tuhlattua koko omaisuutensa. Se on äärimmäisen vaikea liiketoiminta-alue, koska ihmisten mieltymykset ovat yhtä vaikeasti ennakoitavia kuin Suomen kesäsää.

Näenkin hyvin suurena uhkakuvan, jossa hanke jää niin pieneksi mitättömäksi, että sen vetovoima riittää vain alueellisesti Ouluun ja ympäristöön. Parin huonon kesäsään jälkeen ruvetaan etsimään säästöjä ja lähdetään kutistumisen tielle. Voidaan miettiä, eikö meille olisi riittänyt tivoli, joka viipyy kolme viikkoa Oulussa. Miksi pitää käyttää miljoonia rakentamiseen ja saada tuhlatuksi pala harvinaista maa-alaa meren läheisyydessä?

Mikäli haaveillaan kiinnostavasta ja vetovoimaisesta huvipuistosta, puhutaan jollakin aikavälillä 50–80 miljoonan investoinneista. Tuollaista hanketta varten Hietasaareen varattu alue on liian pieni ja sekä taloudellisesti että liikenteellisesti alusta alkaen mahdoton. Mitä alueelle tapahtuu, jos liiketoiminnalle käy huonosti? Ottaako kaupunki toiminnan vastuulleen?

Tiedän, että tällä kirjoituksella ei ole mitään merkitystä päätöksiin. Kaava vahvistetaan, ja päättäjät kiittelevät toisiaan suoraselkäisyydestä, kun jaksoivat viedä kaavan maaliin saakka.

Joskus on Oululle ja oululaisille tärkeitä asioita saatu sentään pelastetuksi vastoin päättäjien tahtoa: parhaana esimerkkinä viivytystaistelulla Rantakadun ainutlaatuinen rakennusrivistö. 

Muistatteko muuten, että 80-luvulla Philips haki radioputkitehtaalle sijoituspaikkaa Suomesta. Oulu oli valmis luovuttamaan
Hietasaaresta alueen 2 000 henkeä työllistävälle tehtaalle. Onneksi Philips valitsi toisen paikkakunnan, muutoin ei tarvitsisi pohtia Nallikarin kohtaloa ollenkaan.

Paavo Karjalainen
arkkitehti, Oulu, www.arktes.fi
(Julkaistu Kalevassa 23.11.2016)

tiistai 6. joulukuuta 2016

Jo yli 1500 nimeä adressissa!

Allekirjoita adressi: http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta, jaa tietoa ja pyydä tuttujasi allekirjoittamaan! (Lisätietoja)

Tällainen tiedote menee tänään Oulun kaupunginvaltuutetuille ja medialle: 

Oulun Hietasaaren tulevaisuudesta huolestuneet kansalaistahot ovat keränneet noin 10 päivän ajan allekirjoituksia netissä ja kaduilla vetoomukseen. Siinä vaaditaan Hietasaarta koskevien Nallikarin ja Vaaskiventien asemakaavojen palauttamista uudelleenvalmisteluun. 

Kaavat vaarantaisivat toteutuessaan saaren ainutlaatuisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Matkailun trendit muuttuvat, ja jo nyt monet matkailijat hakevatkin alkuperäisyyttä ja luontoelämyksiä. 

Hietasaari on kuitenkin ennen kaikkea Oulun kaupunkilaisten tärkeä virkistysalue. Eräs allekirjoittaja onkin todennut osuvasti: ”Näen Hietasaaren luonnon erityisen arvokkaana ja ainutlaatuisena paikkana Oulun kaupungissa. Paikkana, joka tuo iloa, virkistystä, rauhaa ja hiljaisuutta. On kunniallista 
säilyttää vapaata luontoa myös tuleville sukupolville kasvavassa kaupungissamme.” 

Kaupunkilaisten mielipidettä ei kuitenkaan ole kuunneltu riittävästi. Parin vuoden takaisessa kyselyssä 1500 vastaajasta kaksi kolmasosaa piti Hietasaarta sopimattomana paikkana huvipuistolle. Voimakas täydennysrakentaminen mm. Toppilan alueella lisää lähivirkistysalueiden tarvetta entisestään tulevaisuudessa. 

Vetoomuksen käynnistäjinä on mm. keväällä 2014 perustetun Hietasaari-liikkeen aktiiveja. Liikkeessä on mukana yli 20 oululaista järjestöä. Monet järjestöt ovat hankkineet kesäpaikan Hietasaaresta juuri sen rauhallisuuden ja luonnonläheisyyden vuoksi. 

Vetoomuksen on allekirjoittanut 6.12. mennessä jo noin 1500 henkilöä. Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Oulu-seura, kirjailija Joni Skiftesvik, kotiseutuneuvos Kaarina Niskala, kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste ja taiteilijoita, esimerkiksi Sakari Matinlauri, Vasili Reskalenko ja Anni Kinnunen. 

Adressiin kerätään nimiä 12.12.2016 klo 12 asti sekä netissä http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta että paperilistoilla. Adressi luovutetaan Oulun kaupunginvaltuuston edustajille 12.12.2016 klo 16.45 kaupungintalolla. Adressin vastaanottaa valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok). Valtuustoryhmiä pyydetään lähettämään edustajansa paikalle. 


Kuvia Hietasaaresta

Tässä vähän sekalaisia kuvia, itse otettuja ja toisten lähettämiä, osa linkkeinä. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi. Nauti kuvista, allekirjoita adressi: http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta, jaa tietoa ja pyydä tuttujasi allekirjoittamaan! (Lisätietoja)


Täältä löytyy sitä merellistä Oulua!


Mustasalmi avautuu merelle.


Ei risukko, ei pusikko, ei rääseikkö vaan
SANIAISLEHTO
(kuva Juha Markkola)

  ----

  Talvinen maisema - kaatuuko kaavojen tieltä?

  -----
  Esa Hohtolan neljä hämmästyttävää kuvaa:  ---

  Valoa Vaaskiventien päässä

  Tämä on sitä, miltä maankohoamisrannalla tuleekin näyttää.
  (Kuva Juha Markkola)


  Huom: Tämäkään ei ole rääseikköa :)

  Retkeilyreittien nuotiopaikka

  Syksyinen Mustasalmi

  Kellarimestari Westerlundin upeaa mäntykujaa


  Kaamoksen valojuhlaa

  Hietasaaren kauniita "risukkoja", joissa kulkee ihania polkuja:


  Ihan hyvä, että varovasti raivataan näkymiä reitiltä merelle, mutta ei tämä oikein luonnolliselta ehkä näytä?  Geokätkö, mutta missä :)

  perjantai 2. joulukuuta 2016

  Hietasaari - minkä puolesta ja mitä vastaan?

  [A short English resume here]

  Tunnetko Oulun Hietasaaren? Oulujoen suistossa sijaitseva Hietasaari on luonnon monimuotoisuudeltaan Oulun rikkain alue. Saari on erittäin suosittu ja tärkeä ulkoilu- ja virkistäytymiskohde oululaisille, koska se on lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta. Saari on myös hyvin merkittävä osa Oulun kulttuurihistoriaa muistuttaen arvokkaasta huvilakulttuurista - sekä myös vähemmän kunniakkaasta huviloiden hävittämiskulttuurista.

  Mutta nyt tämän idyllin uhkaa lopullisesti hävittää kaupungin järjettömät kaavoitushankkeet (jotka käytännössä perustuvat yhden kokemattoman yrittäjän päähänpinttymiin). Näissä suunnitelmissa nykyisten viljelypalstojen kohdalle ja myös Mustansalmen eteläpuolelle tulisi huvipuisto. Viljelypalstat siirrettäisiin toiseen paikkaan ja niiden tieltä hakattaisiin saaren parhaat ja ainoat kunnolliset kuivapohjaiset kangasmetsät. Lisäksi saarta yksityistettäisiin myös lisäämällä yksityistä loma-asutusta ja siirtolapuutarha- tontteja. Kaiken kaikkiaan alueen luonnotilaa huononnettaisiin rarkaisevasti, sen kulttuurihistoriallisia arvoja loukattaisiin ja yleinen alueen käyttö vapaaseen virkistykseen ja erikoisesta luonnosta nauttimiseen tehtäisiin olennaisesti vaikeammaksi ellei mahdottomaksi.


  Meidän mielestä huvipuisto pilaa miljöön peruuttamattomasti ja lisäksi turhaan, koska sillä ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Oulun kaupunki lähtee tässä kehittämään matkailua aivan väärään suuntaan ja väärässä paikassa.

  Välittämättä kaupunkilaisten sitkeästä vuosia jatkuneesta vastustuksesta suunnitelmia on jääräpäisesti viety eteenpäin ja nyt kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää niiden hyväksymisestä maanantaina 12.12.2016.

  NYT ON VIELÄ MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA:
  ALLEKIRJOITA VETOOMUS, että kaavat palautetaan uudelleen valmisteluun ja huvipuistolle etsitään parempi paikka muualta Oulusta!


  Adressi on täällä: http://www.adressit.com/hietasaarenpuolesta
  ja lisätietoa löytyy täällä: http://hietasaarenpuolesta.blogspot.fi/2016/11/taustamateriaaleja.html